Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de hieronder vermelde voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts éénmalig en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 2

1. Orders die door ons zijn geaccepteerd, verplichten tot levering binnen de opgegeven termijn, nochtans zijn wij nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of om een schadevergoeding te claimen.

2. Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn in hun geheel zijn afgeroepen geven ons het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de koper toe te zenden. De koper is verplicht de goederen te accepteren en te betalen.

 

Artikel 3

1. Klantspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst.

2. Het overeengekomen voorraadniveau dient steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de koper de resterende voorraad binnen 1 maand af te nemen.

3. Niet-tijdige afname geeft ons het recht niet-afgenomen klantspecifieke voorraad te factureren. De koper is dan verplicht die factuur te voldoen ongeacht eventuele afroep en/of levering.

 

Artikel 4

1. In geval van overmacht, waaronder niet-tijdige levering vanwege onze leveranciers, behouden wij ons het recht de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. Dit geldt eveneens bij tijdelijke of definitieve (bv. einde van de levenscyclus) onbeschikbaarheid van bepaalde goederen.

2. Wij streven echter steeds naar het u aanbieden van een volwaardig alternatief.

 

Artikel 5

1. (VAN TOEPASSING OP BESTELLINGEN NA 7 JUNI 2021) Onze genoemde prijs, exclusief btw, is geldig tot de dag van levering. Bij alle orders heeft u gratis verzendings- en administratieve kosten vanaf € 161,16 excl BTW (195 euro incl BTW) op een adres dat u aangeeft. Onder deze orderwaarde is de verzendingskost 35 euro excl BTW.

 

2. Wij behouden ons steeds het recht voor onze prijzen te verhogen. Bij afroep- en contractorders hebben wij het recht verhoging van invoerrechten, belastingen of wisselkoersen in onze prijzen door te rekenen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

Artikel 6

1. We bieden een uitgebreid aantal verzendwijzen aan. Indien de koper een specifieke verzendwijze verlangt die we niet standaard aanbieden, dan zijn de meerkosten voor zijn rekening.

 

Artikel 7

1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. Het verkochte blijft tot volledige betaling onze eigendom.

2. (NIET VAN TOEPASSING OP BESTELLINGEN NA 31 MAART 2020) Onze standaard betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen na factuurdatum of via online betaling op de webshop tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Er mag 2% worden afgetrokken van het te betalen bedrag indien betaald wordt binnen 3 werkdagen na factuurdatum.)

VAN TOEPASSING OP BESTELLINGEN NA 31 MAART 2020: Door de wereldwijde schaarste in PBM's zijn wij genoodzaakt om al onze klanten te laten betalen vooraleer we producten leveren. Voor betalingen op factuur geldt er dus voortaan ook een betaling vooraf (cash-in-advance)

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper zowel een rente van 10% vanaf vervaldag als bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd met een minimum van 50 euro.

4. Zolang de koper de door hem verschuldigde en opeisbare koopsom niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

5. De koper heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen.

 

Artikel 8

1. Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. Eventuele klachten moeten ons schriftelijk worden overgemaakt binnen de 14 dagen na levering. Is er onverhoopt een gekocht artikel dat niet voldoet aan uw wensen, dan kunt u dit ook binnen 14 dagen na de levering aangeven via het klachtenformulier en dan kan Safety Workwear Shop uw retour goedkeuren op basis van uw opgegeven reden.

3. De koper zal geen goederen retour zenden dan nadat hierover schriftelijk een akkoord is bereikt met de verkoper. Hiervoor kan de koper eenvoudig een bericht (ticket) aanmaken.

4. Retourzendingen van producten (enkel ongebruikte producten!) waarbij de koper in gebreke kan worden gesteld moeten eenvoudig via onze logistieke partners te gebeuren. De kosten zijn gelijk aan 10 euro + 5% van de waarde van de geretourneerde producten (voor België en Nederland) en 20 euro + 5% van de waarde van de geretourneerde producten (voor Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Italië). Daarnaast ontvangt u een voucher ter waarde van de waarde van de geretourneerde producten voor een volgende bestelling.

5. Indien onze klant duidelijk kan aangeven binnen 3 dagen dat er een foutief product werd geleverd via foto’s en de leverbon, dan kunnen deze ongebruikte producten GRATIS en meteen omgeruild worden voor het correcte product en dan ontvangt onze klant ook meteen de oprechte verontschuldigingen van Safety Workwear Shop


Article 9

1. Voor geschillen betreffende verkoop contracten, is enkel de Rechtbank bevoegd waar ons bedrijf geregistreerd is. Dus enkel de Rechtbank in Antwerpen, België.


 

Informatie over Safety Workwear Shop

Safety Workwear Shop behoort tot Marketing, Sports & Safety BVBA. Ons adres is:

 

Marketing, Sports & Safety BVBA

Oude Baan 12

2910 Essen

Belgium

 

Tel +32 3 295 51 66

Email [email protected]

Ondernemingsnummer & BTW nummer: BE 0546.730.503

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »